Om kodning.dk

Der er i disse år et øget fokus på og interesse for at arbejde med programmering i grundskolen. Det rejser naturligt en række spørgsmål, bl.a.:

 

 • Hvad mener vi egentlig, når vi taler om programmering?
 • Hvordan kan undervisning i programmering didaktiseres?
 • Hvordan kan vi stilladsere elevernes progression?
 • Hvor og hvordan kan programmering indgå i fagene?
 • Hvad skal vi kunne som lærere for at undervise i området?

 

VIA CFU og CFU Sjælland har siden 2015 samarbejdet om at udvikle viden på området. Vi har bl.a. orienteret os mod England, som har et obligatorisk fag hele vejen gennem deres grundskole, hvor programmering spiller en stor rolle. Her arrangerede Microsoft Education en studietur for os i efteråret 2015, hvor vi mødte en række af de væsentligste aktører bag faget og de efteruddannelsesaktiviteter, som har været nødvendige for de engelske lærere.

Vi har også set på andre lande, som vi typisk sammenligner os med, heriblandt lande, som heller ikke har et selvstændigt fag, men som os søger at implementere it som en del af fagene.

Fælles for alle de lande, vi har kigget på, er dog, at Computational Thinking er en grundsten i deres tilgang til programmering på grundskoleniveau. Computational Thinking er en fællesbetegnelse for de tankeprocesser, som man naturligt anvender og træner, når man arbejder med programmering. Her indregnes ofte bl.a.

 

 • Logisk ræsonnement
 • Algoritmisk tænkning
 • Dekomposition
 • Mønstre og generaliseringer
 • Abstraktion
 • Evaluering

 

I England har man taget skridtet videre og indregner også en række tilgange; eksperimentering, udformning, fejlsøgning, vedholdenhed og kollaboration. Det giver god mening i en dansk kontekst også, hvor vi i forvejen arbejder med innovation og entreprenørskab samt 21. århundredes kompetencer, og der er klare sammenfald.

Vi har desuden kigget på det nye gymnasiale fag, Informatik, som også bygger på Computational Thinking. Vi har forsøgt at lave en rød tråd mellem de didaktiske principper og tilgange, som bærer dette fag, og de aktiviteter, som vi foreslår til grundskolen.

Kodning.dk er resultatet af samarbejdet. Vi har indtil nu (januar 2017) udarbejdet forskellige kursuskoncepter, som er opdelt i programmering generelt, programmering i naturfagene (natur/teknologi og fysik/kemi) samt programmering i matematik. Vi håber i løbet af det kommende år at kunne udvide projektet med ”programmering i dansk”, ”programmering i musik” og ”programmering i billedkunst”.

Kurserne under programmering generelt handler om området i sig selv. Her beskæftiger vi os ad forskellige veje med programmeringsfaglige elementer, didaktik, progressionsveje, vurderingskriterier og Computational Thinking. I denne forbindelse har vi udarbejdet forslag til mål for programmering.

 

Disse kurser danner grundlag for de øvrige indgange, hvor programmering sættes i spil i forskellige faglige sammenhænge, altså hvordan programmering kan anvendes i arbejdet med fagfaglige områder og mål.

Du kan læse mere om indholdet under de forskellige indgange. Kurserne er tænkt som dagskurser, men det er også muligt at rekvirere et forløb, hvor indhold sammensættes på tværs.