Fra blok til tekst

Kursus 3:”Fra blok til tekst”

 

Formål: At kende progressionsveje og kunne tilrettelægge forløb, der peger væk fra begynderniveau og frem mod tekstprogrammering

 

Vi tager udgangspunkt i grundelementer inden for programmering og arbejder herudfra med forskellige ressourcer og metoder til at understøtte en progression fra basal blokprogrammering til tekstprogrammering.


Dagen vil være have fokus på hands-on aktiviteter, der letter overgangen til tekstprogrammering, samt introduktion til forskellige velegnede platforme og teknologier, der kan bruges fremadrettet til at videreudvikle din og elevernes kunnen inden for området. Vi vil også beskæftige os med en række overordnede vurderingskriterier, som sætter dig i stand til at vejlede og evaluere dine elever og deres projekter.


Kurset henvender sig til kursister, som allerede har erfaring med blokprogrammering i undervisningen, eller som har deltaget i de foregående 2 dagskurser ”Kom godt i gang med kodning og ”Spiludvikling – Scratch og hvad nu?”.

Kursus 3:”Fra blok til tekst”

 

Formål: At kende progressionsveje og kunne tilrettelægge forløb, der peger væk fra begynderniveau og frem mod tekstprogrammering

 

Vi tager udgangspunkt i grundelementer inden for programmering og arbejder herudfra med forskellige ressourcer og metoder til at understøtte en progression fra basal blokprogrammering til tekstprogrammering.


Dagen vil være have fokus på hands-on aktiviteter, der letter overgangen til tekstprogrammering, samt introduktion til forskellige velegnede platforme og teknologier, der kan bruges fremadrettet til at videreudvikle din og elevernes kunnen inden for området. Vi vil også beskæftige os med en række overordnede vurderingskriterier, som sætter dig i stand til at vejlede og evaluere dine elever og deres projekter.


Kurset henvender sig til kursister, som allerede har erfaring med blokprogrammering i undervisningen, eller som har deltaget i de foregående 2 dagskurser ”Kom godt i gang med kodning og ”Spiludvikling – Scratch og hvad nu?”.