Kom godt i gang med kodning

 

 

 

Formål: At opnå kendskab til egnede begynderressourcer samt pædagogiske og didaktiske kompetencer til opbygning af det gode begynderforløb

Vi lever i en programmeret og programmérbar verden. Det er derfor vigtigt, at den kommende generation forstår, hvad der ligger bag alle de teknologier, som vi i stigende grad omgiver os med. En sådan forståelse giver reel mulighed for dels en kritisk stillingtagen til nye teknologier og dels at kunne udvikle reelle it-skabende kompetencer og ikke blot kompetencer på brugerniveau.


For os handler programmering i folkeskolen ikke om at uddanne programmører, men om at udvikle Computational Thinking. I Computational Thinking indgår logiske ræsonnementer, forudsigelser og analyser, at kunne opstille trin, regler og rækkefølger via algoritmer, at kunne nedbryde problemer i mindre dele, at kunne se mønstre og derudfra kunne lave generaliseringer og slutteligt at evaluere. Computational Thinking består altså af en række kompetencer, som er væsentlige og ønskværdige i mange andre sammenhænge end blot programmering, men som i høj grad kan opøves via netop arbejdet med programmering.

 

Samtidig lægger arbejdet med programmering op til at eksperimentere og lege sig frem, designe og skabe sine egne produkter, ”debugging”, som handler om at finde fejl og rette dem, udholdenhed, og sidst, men ikke mindst, kollaboration – enten på klasseniveau eller via de mange online fora og communities, som tilbyder gratis hjælp og vejledning.

Programmering forbindes traditionelt med de naturfaglige fag, men de mange begyndervenlige platforme, som gør det muligt for børn og unge at udvikle fx websites, spil, apps, animationer og blogs, betyder, at programmering lige så vel kan indgå i de humanistiske fag. Det handler blot om, ud fra en fagfaglig vinkel, at udvælge den rigtige platform at arbejde med programmering ud fra.


De mange velegnede begynderressourcer til børn og unge gør det relativt let at komme i gang med programmering – også for den lærer, som selv er ny i forhold til programmering. En ofte brugt tilgang er at lære sammen med eleverne og i øvrigt at lade eleverne indgå som kapaciteter, når man selv kommer til kort. Det kan sagtens fungere et stykke tid, men for at kunne facilitere regulære læringsforløb, hvor de bedste ressourcer udvælges ud fra didaktiske principper og anvendes i en stilladsering af elevernes progression, er man nødt til have en grundlæggende forståelse for området.

Kurset introducerer egnede begynderplatforme, metoder og en række praktiske øvelser og forløb, som kan bruges til at arbejde med helt grundlæggende programmeringsforståelse.


Kursets indhold peger frem mod konkrete programmeringsfaglige mål, samtidig med at de udvalgte ressourcer understøtter Computational Thinking.
Kurset henvender sig både til kursister med og uden forhåndskendskab til programmering.


At programmere kan helt kort defineres som det at designe og skrive en række instruktioner, som en computer kan forstå, og der findes i dag et hav af begyndervenlige platforme, hvor børn helt ned til 6 år kan være med.