Konstruktion, styring og STEM

Naturfag: Konstruktion, styring og STEM
Formål: At opnå tekniske og didaktiske kompetencer til at arbejde med robotter i undervisningen

STEM er en forkortelse for ”Science, Technology; Engineering & Math” og dermed oplagte elementer at arbejde med i naturfag.
Hvor science-begrebet kort beskrevet handler om at opnå viden om verden gennem bl. a forsøg, hvor eleverne opstiller hypoteser og efterprøver dem, handler engineering-begrebet om at skabe viden i verden. “Engineering” kan oversættes til “ingeniørens arbejdsmetode”. Her udvikles teknologiske løsninger til at afhjælpe et praktisk problem eller behov i samfundet. Engineering som proces er en oplagt ramme for arbejdet med teknologianvendelse. De faglige færdigheder som både elever og lærere skal besidde for at kunne tage kvalificerede valg, når det gælder teknologier og materialer, trænes i høj grad ved at arbejde med engineering, ligesom den praktiske del af arbejdet med innovation og entreprenørskab styrkes.

Modelleringskompetencen er fremherskende i naturfag, og denne bringes i spil, når man arbejder med robotteknologien, fordi man relativt nemt kan opstille og konstruere en model af virkeligheden med en robot. Når man fx programmerer en robot, som har afstandssensor, til automatisk at stoppe, når den registrerer en forhindring, modellerer man et væsentligt element ved selvkørende biler.

På kurset vil du blive introduceret til velegnede læringsrobotter og konkrete anvisninger til, hvorledes de kan bruges i en naturfaglig sammenhæng.
Der vil indgå hands-on øvelser og inspirationsmaterialer til videre arbejde.
Kurset henvender sig til dig, der er helt eller forholdsvis ny i forhold til arbejdet med robotter.